De eerste ‘Bibliotheek op school’ in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp zijn een feit.

Gepubliceerd op: 2 april 2024 17:00

Op 19 maart heeft directeur Dionne Smit van de Anne Frankschool in Bleiswijk getekend voor intensieve samenwerking tussen de Bibliotheek Oostland en de school. Kort daarna tekende directeur Marjolein Brouwer van de Triangel in Delfgauw op 25 maart een zelfde overeenkomst met de bibliotheek.

Met deze landelijke aanpak gaan we inzetten op een hogere leesmotivatie van leerlingen, want wanneer lezen leuk is, ga je vaker lezen. Meer lezen leidt onder andere tot meer kennis, beter begrip en een grotere woordenschat.

Minder lezen

We horen al jaren dat de lees- en taalvaardigheid van kinderen achteruit gaat. Jongeren lezen steeds minder en dat zien we terug in de resultaten. Dit heeft ook een effect op andere basisvaardigheden. Om dit een halt toe te roepen heeft het ministerie van OCW een groot bedrag vrijgemaakt om leesbevordering in kinderopvang en scholen te stimuleren.

Impuls voor de Bibliotheek op school

Dit bedrag is bedoeld om nieuwe locaties te vormen voor BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school in primair en voorgezet onderwijs. Deze impulsregeling maakte het voor de Bibliotheek Oostland mogelijk om met elf basisscholen de start te maken met de Bibliotheek op school. De voorbereidingen vonden plaats in vorm van een inventarisatie bij 16 basisscholen, 8 in de gemeente Lansingerland en 8 in Pijnacker-Nootdorp. Na verschillende gesprekken hebben vier scholen uit Pijnacker-Nootdorp en 7 scholen uit Lansingerland een intentieverklaring getekend.

Intensieve samenwerking

De Bibliotheek op school is een landelijk programma waarbij de bibliotheek intensief en structureel samenwerkt met de school. Het doel van deze structurele aanpak, is een aantoonbare kwaliteitsverbetering van het leesonderwijs en het stimuleren van meer lezen, zowel op school als thuis. Daarnaast wordt er per school bekeken op welk gebied de bibliotheek nog meer kan ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan advies op het gebied van meertaligheid of in het gebruik van rijke teksten. Deze meerjarige samenwerking leggen we aan het eind van schooljaar 2023-2024 vast in een overeenkomst die geborgd is in het beleid van school en bibliotheek. Zo komt er op deze scholen dagelijks nog meer aandacht voor leesplezier en digitale geletterdheid.