Privacy bij de Bibliotheek Oostland

Privacy bij de Bibliotheek Oostland

Voor de Bibliotheek is de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. De Bibliotheek is een culturele instelling, die zich ten doel stelt het vrije verkeer van informatie in de samenleving te bevorderen. 

De eerbiediging van de privacy van de bibliotheekgebruiker is direct verweven met de rol van de bibliotheek in de samenleving.

De Bibliotheek respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die gebruikers eventueel (in de Bibliotheek, via de website of anderszins) aan ons verschaffen, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG wordt behandeld.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen via

privacy@bibliotheekoostland.nl

Melden datalek

Heeft er een datalek plaatsgevonden waarbij persoonlijke gegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking? Gebruik onderstaand formulier om dit direct aan te geven. 

Datalekformulier

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen via

privacy@bibliotheekoostland.nl

Handige links

Privacy verklaring

Informatie over cookies

Autoriteit Persoonsgegevens

Privacyverklaring Koninklijke Bibliotheek

Wat doen wij met uw gegevens?

De Bibliotheek Oostland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van het met de bibliotheek afgesloten bibliotheeklidmaatschap, waaronder begrepen de registratie van de geleende en geretourneerde werken uit de collectie en het incasseren van de contributie.
  • Om aanvullende diensten te kunnen bieden, zoals de diensten via www.onlinebibliotheek.nl (E-books) en het lenen bij andere bibliotheken.
  • Om in contact te kunnen treden en te reageren op gestelde vragen.
  • Om te informeren over praktische zaken rondom een activiteit.
  • Om te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van de bibliotheek.Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die per e-mail worden verzonden (onderaan de nieuwsbrief kunnen geabonneerden zich afmelden).
  • Voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening.
  • Voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening.
  • Voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

 

Recht op inzage

Iedereen heeft recht op inzage. Door in te loggen op 'mijn bibliotheek' ziet u onder andere uw naw gegevens, leenhistorie, financiƫle geschiedenis en berichtvoorkeuren.
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via privacy@debibliotheekoostland.nl
 

Recht op vergetelheid

Iedereen heeft het recht om 'vergeten' te worden. Dat betekent dat wij alle informatie, die wij niet wettelijk dienen te bewaren op uw verzoek zullen verwijderen.
Het verwijderen van uw leenhistorie kunt u aanvragen via privacy@bibliotheekoostland.nl
In elke nieuwsbrief die wij versturen staat een link waarmee u zich kunt afmelden.
 

Recht op rectificatie

U heeft het recht op rectificatie en aanvulling. De meeste gegevens kunt u zelf aanpassen na het inloggen op uw account en te navigeren naar 'Mijn gegevens'.
Voor vragen kunt terecht tijdens de openingstijden van de bibliotheek, op de uren voor Service & Informatie in de vestiging Berkel en Rodenrijs en in de vestiging Pijnacker, Buurt & Zo.